Áo lớp - áo nhóm BOOPA | Mẫu thiết kế Áo lớp : Vô Đối Cả Khối Phải Nhìn

Mẫu thiết kế Áo lớp

BP0098

Vô Đối Cả Khối Phải Nhìn

Một khi lớp 9A quyết tâm, "nói là làm" thì có lớp nào mà "chống" lại được..hihi...

Chỉ cần cố gắng, quyết tâm thì lớp chúng ta sẽ không có đối thủ luôn, không chỉ cả khối mà cả trường phải ngóa lại nhìn luôn đó nha.

Màu in tham khảo

Vị trí có thể in

  • Thân trướcThân trước
  • LưngLưng

Màu áo thích hợp

  • Trắng
  • Vành Chanh
  • Xanh lá
  • Xanh thiên thanh
  • Cam tươi
  • Xanh E
  • Xanh Két