Áo lớp - áo nhóm BOOPA | Mẫu thiết kế Áo lớp : Thỏ quyết tâm

Mẫu thiết kế Áo lớp

BP0100

Thỏ quyết tâm

Hình ảnh chú thỏ dễ thương với sự quyết tâm tiến lên phía trước cực ngộ nghĩnh. Cũng giống như lớp 12A14 cũng sẽ quyết tâm tiến lên phía trước, đón đầu tương lai, phất cao ngọn cờ chiến thắng.

Màu in tham khảo

Vị trí có thể in

  • NgựcNgực
  • GáyGáy
  • Tay áoTay áo
  • LưngLưng

Màu áo thích hợp

  • Vành Chanh
  • Xanh thiên thanh
  • Xanh E
  • Xanh bích