Áo lớp - áo nhóm BOOPA | Mẫu thiết kế Áo lớp : Shine we are together

Mẫu thiết kế Áo lớp

Màu in tham khảo

Vị trí có thể in

  • Thân trướcThân trước
  • LưngLưng
  • Lai áoLai áo

Màu áo thích hợp

  • Trắng
  • Vành Chanh
  • Xanh lá
  • Xanh thiên thanh
  • Cam tươi
  • Xanh E
  • Đỏ