Áo lớp - áo nhóm BOOPA | Mẫu thiết kế Áo lớp : Not perfect but only

Mẫu thiết kế Áo lớp

Màu in tham khảo

Vị trí có thể in

  • LưngLưng
  • Tay áoTay áo
  • GáyGáy
  • NgựcNgực
  • Lai áoLai áo

Màu áo thích hợp

  • Trắng
  • Xanh thiên thanh
  • Xanh lá