Áo lớp - áo nhóm BOOPA | Mẫu thiết kế Áo lớp : Mẫu ITS

Mẫu thiết kế Áo lớp

Màu in tham khảo

Vị trí có thể in

  • LưngLưng
  • Tay áoTay áo

Màu áo thích hợp

  • Trắng
  • Vành Chanh
  • Xanh lá