Áo lớp - áo nhóm BOOPA | Mẫu thiết kế Áo lớp : logo lớp hình tròn 1

Mẫu thiết kế Áo lớp

Màu in tham khảo

Vị trí có thể in

  • GáyGáy
  • LưngLưng

Màu áo thích hợp

  • Trắng
  • Vành Chanh
  • Xanh lá
  • Xanh thiên thanh
  • Xanh E
  • Xanh đen