Áo lớp - áo nhóm BOOPA | Mẫu thiết kế Áo lớp : let's shine together 'cause we are one

Mẫu thiết kế Áo lớp

Màu in tham khảo

Vị trí có thể in

  • Tay áoTay áo

Màu áo thích hợp

  • Trắng
  • Vành Chanh
  • Xanh lá
  • Xanh thiên thanh
  • Cam tươi
  • Xanh E
  • Đỏ