Áo lớp - áo nhóm BOOPA | Mẫu thiết kế Áo lớp : Kỷ niệm 30 năm

Mẫu thiết kế Áo lớp

Màu in tham khảo

Vị trí có thể in

  • NgựcNgực
  • Tay áoTay áo
  • LưngLưng

Màu áo thích hợp

  • Vành Chanh
  • Xanh thiên thanh
  • Cam tươi
  • Xanh E
  • Đỏ