Áo lớp - áo nhóm BOOPA | Mẫu thiết kế Áo lớp : hashtag lớp mình

Mẫu thiết kế Áo lớp

Màu in tham khảo

Vị trí có thể in

 • NgựcNgực
 • GáyGáy
 • Tay áoTay áo
 • Lai áoLai áo

Màu áo thích hợp

 • Trắng
 • Vành Chanh
 • Xanh lá
 • Xanh thiên thanh
 • Cam tươi
 • Xanh E
 • Xanh Két
 • Hồng cánh sen
 • Đỏ