Áo lớp - áo nhóm BOOPA | Mẫu thiết kế Áo lớp : Get high

Mẫu thiết kế Áo lớp

Màu in tham khảo

Vị trí có thể in

 • NgựcNgực
 • GáyGáy
 • Lai áoLai áo

Màu áo thích hợp

 • Trắng
 • Xanh lá
 • Xanh thiên thanh
 • Cam tươi
 • Xanh E
 • Xanh bích
 • Đỏ
 • Đỏ Đô
 • Xanh đen