Áo lớp - áo nhóm BOOPA | Mẫu thiết kế Áo lớp : Đoàn kết là chấp hết

Mẫu thiết kế Áo lớp

BP0046

Đoàn kết là chấp hết

"Đoàn kết là chấp hết" - một câu khẩu hiệu nghe hùng hồn và đầy sự quyết tâm.

Chỉ cần chúng ta một lòng, cùng nhau cố gắng, đoàn kết đi lên thì chắc chắn bao nhiêu chông gai, phía trước cũng sẽ vượt qua.

Lớp chúng ta chỉ cần hợp sức lại giống như các anh bộ đội đã cùng nhau hợp sức bảo vệ Tổ Quốc, giúp mỗi người đều tự hào khi nhìn lại và vui vẻ với tương lai

Màu in tham khảo

Vị trí có thể in

  • GáyGáy
  • LưngLưng

Màu áo thích hợp

  • Trắng
  • Xanh thiên thanh
  • Cam tươi
  • Xanh E
  • Đỏ