Áo lớp - áo nhóm BOOPA | Mẫu thiết kế Áo lớp : Danh sách lớp trong tên lớp

Mẫu thiết kế Áo lớp

Màu in tham khảo

Vị trí có thể in

  • Thân trướcThân trước
  • LưngLưng

Màu áo thích hợp

  • Trắng
  • Vành Chanh
  • Xanh lá
  • Xanh thiên thanh
  • Cam tươi
  • Xanh E
  • Hồng cánh sen
  • Đỏ