Áo lớp - áo nhóm BOOPA | Mẫu thiết kế Áo lớp : Co giáo thỏ

Mẫu thiết kế Áo lớp

Màu in tham khảo

Vị trí có thể in

 • NgựcNgực
 • GáyGáy
 • Tay áoTay áo
 • LưngLưng

Màu áo thích hợp

 • Vành Chanh
 • Xanh lá
 • Xanh thiên thanh
 • Cam tươi
 • Xanh E
 • Xanh bích
 • Đỏ
 • Đỏ Đô