Áo lớp - áo nhóm BOOPA | Mẫu thiết kế Áo lớp : Class 9A - Miss Thủy

Mẫu thiết kế Áo lớp

Màu in tham khảo

Vị trí có thể in

  • NgựcNgực
  • Thân trướcThân trước
  • LưngLưng

Màu áo thích hợp

  • Vành Chanh
  • Xanh thiên thanh
  • Cam tươi
  • Xanh E
  • Đỏ