Áo lớp - áo nhóm BOOPA | Mẫu thiết kế Áo lớp : Boss Mai 5.11

Mẫu thiết kế Áo lớp

Màu in tham khảo

Vị trí có thể in

 • Thân trướcThân trước
 • LưngLưng

Màu áo thích hợp

 • Vành Chanh
 • Xanh lá
 • Xanh thiên thanh
 • Cam tươi
 • Xanh E
 • Xanh Két
 • Đỏ
 • Đỏ Đô
 • Xanh đen