Áo lớp - áo nhóm BOOPA | Mẫu thiết kế Áo lớp : Big family 2

Mẫu thiết kế Áo lớp

Màu in tham khảo

Vị trí có thể in

  • GáyGáy
  • Thân trướcThân trước
  • LưngLưng

Màu áo thích hợp

  • Trắng
  • Xanh thiên thanh
  • Cam tươi
  • Xanh bích
  • Đỏ
  • Đỏ Đô
  • Xanh đen