Áo lớp - áo nhóm BOOPA | Mẫu thiết kế Áo lớp : 1st Generation

Mẫu thiết kế Áo lớp

Màu in tham khảo

Vị trí có thể in

  • LưngLưng
  • Lai áoLai áo

Màu áo thích hợp

  • Trắng
  • Vành Chanh
  • Cam tươi
  • Xanh E
  • Đỏ